За Рапидо

Рапидо е нас-бързо развиващата се куриерска компания в България. Своят успех дължи на непрекъснатото технологично развитие, което помага да представя на пазара иновативни продукти, често изпреварващи търсенето.

Ние се грижим не само за гарантиране на сигурна и бърза доставка, но и допринасяме за развитието на бизнеса на своите клиенти.

Много от нашите клиенти се възползват от предоставените от нас методи за интеграция, гарантиращи автоматизация на процесите.

Предоставихме им възможност да увеличат своите продажби, давайки възможност за изгодна и сигурна доставка в други страни като Румъния, Гърция и Унгария.

Оптимизирахме разходите на редица наши клиенти чрез услугите по складиране и комисиониране, превръщайки ги от клиенти в партньори.

Безкомпромисното клиентско обслужване и незабавна обратна връзка печелят доверието на партньорите и клиентите ни.

Сега, Рапидо отново се стреми да изпревари търсенето, представяйки своята нова услуга “РапидоКарт”.

РапидоКарт не е просто платформа. РапидоКарт е философия. Чрез РапидоКарт ние искаме да дадем възможност на всеки, който има идея, но не разполага със средства или достатъчно знания, да получи съвет, интернет магазин, финансиране и изгодна доставка.